ОП „Обреден дом” е учредено на 01.03.2000г. с решение на Общински съвет – Хасково. То е 100% собственост на Община Хасково.

 

 

Предмет на действие:

 

Организиране и извършване на погребения, осигуряване на символи, реквизити и услуги за погребения; управление и стопанисване на обредните сгради (зали) и трите гробищни парка в град Хасково – Централен гробищен парк, Кенански гробищен парк  и Македонски гробищен парк.